Cookiebeleid

Cookiebeleid

Afrika Safari Media maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen.
Deze website wordt beheerd door Afrika Safari Media. Wanneer u gegevens invult op deze site,
zal Afrika Safari Media deze gegevens van u verwerken. Ook in het kader van deze verwerkingen
waarborgt en respecteert Afrika Safari Media uw privacy, door naleving van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden
voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn en dat uw persoonsgegevens door Afrika Safari Media
beschermd worden en uw bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Voor vragen over het privacybeleid of de wijze waarop Afrika Safari Media persoonsgegevens verwerkt,
kunt u een email sturen naar info@safarigids.nl.