Copyright

Copyright

Afrika Safari Media en in sommige gevallen met Afrika Safari Media samenwerkende partijen
hebben en houden het copyright op alle teksten, foto’s en merken op deze website.
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik
is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Afrika Safari Media, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren
of openbaar te maken.

Copyright 2014 – Afrika Safari Media – Driehuis