Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld om u te informeren.
Ondanks het feit dat Afrika Safari Media zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website
en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Afrika Safari Media niet instaan voor de volle juistheid,
volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden.
Dergelijke informatie is door Afrika Safari Media in de regel niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit.
Afrika Safari Media wijst iedere aansprakelijkheid in deze dan ook van de hand. Afrika Safari Media behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde onaangekondigd te wijzigen.